Strona poświęcona twórczości Ryszarda Stryjca Ryszard Stryjec - Twórczość - Strona Główna

STRYJEC WE WROCŁAWIU

STRYJEC WE WROCŁAWIU

W styczniu i lutym 2010 dwie wystawy grafiki z udziałem prac Ryszarda Stryjca – pierwsza to "Kobieta i ...." Ekslibrisy ze zbiorów Mieczysława Bielenia – warszawskiego kolekcjonera. W Bibliotece Miejskiej we wrocławskim Rynku zaprezentowano liczący przeszło 460 ekslibrisów, zbiór tematyczny grafik polskich i zagranicznych artystów, specjalizujących się lub co najmniej znanych jako wybitni twórcy ekslibrisów.

Wśród nich 11 prac Ryszarda Stryjca korespondujących z tematem wystawy, są to:

 1. Ex libris Bogny Jakubowskiej, 1971r.
 2. Ex libris Wojciecha Siemiona, 1971 r.
 3. Ex libris Jerzego Górnego, 1974r.
 4. Ex libris Jerzego Butwiłłó, 1975r.
 5. Ex libris instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, 1976r.
 6. Ex libris Mirosława Konarskiego-Mikołajewicza, 1984r.
 7. Ex libris Anny Jarzębowicz, 1985r.
 8. Ex libris Antoniego Żabczyńskiego, 1985r.
 9. Ex libris Jerzego Medunieckiego, 1987r.
 10. Ex libris Herbert E. Colla, 1991r.
 11. Ex libris Rita Susmuth, 1993r.

Drugim ważnym wydarzeniem jest wystawa z kolekcji Muzeum Polskiego W Ameryce, Zbiory Graficzne. Wystawa z cyklu "Skarby kultury polskiej na emigracji", Muzeum Narodowe w Krakowie, wrzesień – grudzień, 2009.

Omawiana ekspozycja zaprezentowana została w Muzeum Miejskim. Wśród prac wybitnych polskich grafików – dwie akwaforty Ryszarda Stryjca: "Huśtawka" z 1986 roku / odbitka 6/50/, oraz Niepokoje gdańskie" z roku 1980. Tutaj ciekawostka: oznaczając numer kolejnej odbitki artyści stosują zasadę np. 50/90 co stanowi "odbitka nr 50 z nakładu 90 planowanych, w przypadku tej konkretnej odbitki Stryjec napisał "90/50", tzw. czeski błąd, Ha! co by mi się nie wkradł chochlik drukarski lub trantiputl lub szwambuła.

Prezentowane na stronie prace pochodzą ze zbiorów prywatnych. Kopiowanie, powielanie i odtwarzanie zabronione. Prezentowany materiał może być wykorzystywany w celach poznawczych.